25/06/19 Yin Yoga Live Music & Mantra Concert with Lulu & Mischka

English see below

Dinsdag 25 juni 2019, 19u – 20u30 Live Music Yin Yoga: €30, 20u45 – 22u15 Mantra Concert €20 met Lulu & Mischka (Australia, Yin les Nederlands gesproken, Mantra Concert Engels begeleid), inschrijven via admin@pranayogastudio.be. Je kan beide activiteiten of slechts één reserveren, vermeld duidelijk in je mail welke je verkiest. De Yin les wordt gegeven door Karen Vanlangendonck.

Live Music Yin Yoga

Begeleid door de helende klanken van de stemmen, gitaar & harmonium van Lulu & Mischka, zal Karen je meenemen doorheen een zachte zoete yin yoga les waar je je veilig en thuis kan voelen. Als je luistert naar de mooie geluiden van het NU heb je geen tijd om in je verleden of toekomst te duiken. Alleen hier en nu kan de echte heling ontstaan, met acceptatie en overgave bij alles wat er op je pad komt.

De poses worden lang aangehouden, wat je de kans geeft om tot een dieper niveau te zakken waarin je opent, ontspant en loslaat. Tijd is onze vriend in yin yoga, we creëren ruimte en geduld, in tegenstelling tot ons dagelijkse leven waar we soms het tegenovergestelde ervaren.

De muziek is de rode draad, terwijl Karen je met weinig woorden en instructies veilig in & uit yoga poses begeleidt. Er zijn weinig woorden nodig om je de magie van je lichaam, geest en ziel te laten beleven…

Mantra Concert

Lulu & Mischka zijn muzikanten en innerlijke rust gevers die hun inspiratie halen uit de oude wijsheden van zowel het oosten als het westen. Door de kracht van zingen leiden ze mensen naar klank & stilte.  Ze reizen over de hele wereld met hun mantra concerten, workshops & retreats en overal vinden ze elke keer opnieuw sprankeltjes van inspiratie. Ze wonen in Byron Bay Australia, hun missie is om mensen wakker & bewust te maken van de kracht van het leven.

Ze blenden samen met zovele verschillende zielen dmv hun muziek. L&M creëren een pure & vrolijke omgeving voor diepere connectie en transformatie van binnenuit. Oude wijze mantra’s van India ontmoeten hartopenende Engelse teksten; gebeden van Noord- en Zuid Amerika spoelen door elke cel en activeren innerlijke wijsheid. Ze volgen de traditie van hun hart & maken iedereen bewust van liefdevol bewustzijn.

Lulu’s pure en kristalheldere stem raakt en inspireert deelnemers om zelf hun stemmen te verbinden en deel te nemen aan de muziek vanuit het hart. Meditatief, stralend, opwindend. Laat je meevoeren op deze stroom waar je hart helemaal openbloeit.

Who are Lulu & Mischka?

We are so proud to host Lulu & Mischka, two amazingly pure artists to our Studio, all the way from Australia!

L&M travel the world gathering traditional prayers to share them in their own unique way; this year they have release their 3rd album ‘Enchanted’ – a live studio recording.
The last 6 years has seen them tour throughout Europe, Asia, South America and Australia, holding Chanting Concerts and workshops, performing at festivals, including Bali Spirit Festival, India Yoga Festival, Barcelona Yoga Conference, Byron Spirit Fest, Woodford Folk Festival (Australia), as well as retreats, yoga teacher trainings and health & wellness resorts.

Mischka’s humble guidance creates a supported space reminding us of our inner light. Lulu’s enchanting voice purifies listeners as well as inspires and invites them to playfully explore their own true sound.

Locatie: Prana Yoga Studio, Dorp 37/1, 2861 OLV Waver, Belgium

Praktische info:

  • neem je eigen yogamat mee, wij zorgen voor de rest
  • we bieden voor, tijdens en na de workshop gratis yogitea en water aan. Neem een fles mee die je kan afsluiten, zo kan je ook in de yogazaal zoveel drinken als je wil.
  • draag comfortabele kledij waarin je goed kan bewegen en stretchen
  • tijdens het mantra concert zitten we op kussens en bolsters van de Studio

 

 

Tuesday the 25th of June 2019, 19h – 20h30 Live Music Yin Yoga: €30, 20h45 – 22h15 Mantra Concert €20 with Lulu & Mischka (Australia, english spoken), register through admin@pranayogastudio.be. You can register for both activities or just one, please make sure you let us know what you are registering for in the e-mail. The Yin Class is taught by Karen Vanlangendonck.

Live Music Yin Yoga

Guided by the healing sound of the voices and guitar and harmonium of Lulu & Mischka, Karen will lead you through a sweet Yin Yoga Class where you can feel safe and at home. While listening to the beautiful sounds of the NOW, you don’t have time to dive into your past or future. Only here & now healing can exist, in the acceptance and surrendering of everything that takes place.

The poses will be held very long, what gives you the opportunity to sink into a deeper level of opening, relaxing & letting go. Time is our friend in Yin Yoga, we create space & patience, where in daily life we are often experiencing the opposite.

The music will guide you, together with the soothing voice of Karen, giving just a few instructions to get safe in & out of your poses. There are not a lot of words needed to get you into this unique journey of your body, mind & soul…

Mantra Concert

Lulu & Mischka are musicians and inner peace facilitators that draw upon the ancient earth wisdoms from east and west, guiding people to unite in sound and silence through the power of chanting. Their offerings see them travel the globe for chanting concerts, workshops and retreats as well as receiving inspirations and teachings. Based in the Byron Bay region of Australia, life’s calling leads L&M on their mission to support the awakening of humanity.

A deep immersion into the union of souls through music. Lulu & Mischka create a pure and joyful space for deep connection & transformation within.
Ancient mantras from India meet heart opening english lyrics; medicine prayers from North and South America wash through every cell and activate the inner wisdom. They follow the tradition of their hearts including all the is birthed from the very essence of love consciousness.

Lulu’s pure and crystal clear vocals awaken and inspire listeners to share their voice and join the prayer into the heart of all. Ecstatic, meditative, blissful.
Be taken on a journey… hearts wide open.

 

Who are Lulu & Mischka?

We are so proud to host Lulu & Mischka, two amazingly pure artists to our Studio, all the way from Australia!

L&M travel the world gathering traditional prayers to share them in their own unique way; this year they have release their 3rd album ‘Enchanted’ – a live studio recording.
The last 6 years has seen them tour throughout Europe, Asia, South America and Australia, holding Chanting Concerts and workshops, performing at festivals, including Bali Spirit Festival, India Yoga Festival, Barcelona Yoga Conference, Byron Spirit Fest, Woodford Folk Festival (Australia), as well as retreats, yoga teacher trainings and health & wellness resorts.

Mischka’s humble guidance creates a supported space reminding us of our inner light. Lulu’s enchanting voice purifies listeners as well as inspires and invites them to playfully explore their own true sound.

 

Location: Prana Yoga Studio, Dorp 37/1, 2861 OLV Waver, Belgium

Practical info:

  • wear comfortable clothes, maybe different layers
  • bring your own yoga mat, all other props can be used from the Studio. If you don’t have your own mat, you can use one of ours.
  • during the mantra workshop we will be sitting on bolsters and meditation cushions
  • bring a water bottle you can close, tea and water are available

 

Advertenties